Yerli Malı Belgesi Danışmanlığı

Yerli Malı Belgesi Danışmanlığı

Courses

Yerli Malı Belgesi nedir; Sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir. Bir ürünün yerli malı belgesi alabilmesi için yerli girdi oranının en az %51 olması gerekmektedir. Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları, TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi ne işe yarar;Geçtiğimiz yıllarda kamu İhale Kanununda bir değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik ile  yerli malı belgesi alan tüm KOBİ ve büyük ölçekli firmalar için kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı getirildi. Fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri üreten ve en az %50′si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara uygulanacaktır. Orta ve yüksek teknolojili ürün listeleri ise, her yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.

Panama Danışmanlık olarak; Yerli malı hesap cetvelinin ve başvuru dosyasının hazırlanması  süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermeye başlamış bulunmaktayız. Yerli malı belgesi ile ilgili tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.