TKDK

Courses

Kırsal Kalkınma Destekleri(Son başvuru tarihi 15.11.2019)

Tarım bakanlığı Tarafından aşağıdaki başlıklarda yapılacak yatırımlara %50 oranında hibe desteği verilmektedir.  (Yatırım yapılacak bölgenin nüfusu 20.000’nin altında olması ve kırsal alan kabul edilmesi gerekmektedir. )

Tarım bakanlığı Tarafından aşağıdaki başlıklarda yapılacak yatırımlara %50 oranında hibe desteği verilmektedir.  (Yatırım yapılacak bölgenin nüfusu 20.000’nin altında olması ve kırsal alan kabul edilmesi gerekmektedir. )

  • a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • ç) Soğuk hava deposu,
  • d) Çelik silo,
  • e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
  • g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
  • ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
  • h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,