KOSGEB

KOSGEB

Courses

Girişimcilik desteği Bilgilendirme

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik hazırlanmış bir destek programıdır. Şartları taşıyan ve Girişimcilik Belgesi sahibi herkes bu desteğe başvuru yapabilir. Destek 2 ayrı kategoride sunulmaktadır

  1. Geleneksel Girişimci desteği: İleri girişimci destek programı kapsamına girmeyen girişimciler için 60.000 TL geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.
  2. İleri Girişimci Desteği: Düşük orta ve yüksek teknoloji sınıfında yer alan ürünleri üretmek amacıyla kurulan işletmeler bu destekten yararlanabilir. Destek kendi içinde 3 ayrı başlıktan oluşur;
  3. Düşük teknoloji Sınıfında yer alan işletmeler: 160.000 TL
  4. Orta Yüksek sınıfında yer alanlar 260.000 TL
  5. Yüksek teknoloji sınıfında yer alan yatırımlara 360.000 TL destek sağlanacaktır.

Yurt Dışı Pazar desteği Bilgilendirme

Programın Amacı;

İhracat  yapmak yada ihracat kapasitenizi geliştirmek için hazırlayacağınız projelere %70’i Hibe %30’u faizsiz kredi olmak üzere %100 oranında toplam 300.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.  Projeler en az 6 ay en fazla 24  aylık destek alabilmektedir.

Proje kapsamında Desteklenecek Giderler;

Yazılım  ve donanım giderleri

Reklam giderleri

Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri

Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri

Test analiz belgelendirme giderleri

Personel ve Nakliye  giderleri

Stratejik Ürün Destek Programı

Çağrı dönemsel olarak tematik alanlarda açılmaktadır. Başvuru sahipleri nace kodlarının çağrıya uyması durumunda başvuru yapabilmektedir. Ağırlıklı olarak yurt içinde üretilemeyen ve ithalatın yüksek olduğu ürünler seçilmektedir. Başvurunun en temel koşulu destek istenen proje kapsamında üretilen ürünün Türkiye’de ilk defa üretilmesi ve stratejik sektörlerdeki açığı gidermeyi esas almasıdır. Başta savunma ve ilaç sanayi olmak üzere yüksek teknolojili stratejik sektörler desteklenmektedir. Çağrı kapsamında her bir projeye en fazla 5.000.000 TL destek sağlanmaktadır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Tekno-Yatırım)

Bu program Kosgeb tarafından yüksek teknolojili sektörlere yönelik uygulanan bir destek programıdır. Çağrı kapsamında her bir projeye %30’u geri ödemeli %70’i hibe olmak üzere toplam 5.000.000 TL destek sağlanmaktadır. Programdan yaralanmak için bahse konu ürün ve veya proje şu 3 koşuldan en az birini karşılaması gerekmektedir;

Bir ar-ge projesi kapsamında ortaya çıkmış ve patentlenmiş olmak

Kamu kaynakları tarafından desteklenen ve başarıyla tamamlanmış bir Ar-Ge projesi neticesin de ortaya çıkmış olmak(ar-ge merkezlerinde Teknoparklarda yada Tübitak tarafından desteklenen projeler sonucunda ortaya çıkan ürünler bu kapsama girmektedir.

Alanında uzman bir akademisyenin doktora tezi sonucunda ortaya çıkmış olmak

Çağrı kapsamında personel makine ekipman danışmanlık kira elektrik yazılım reklam gibi giderler desteklenmektedir.

Kosgeb Ar-Ge İnovasyon Desteği

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Bu destek kapsamında: 300.000 TL’si hibe 400.000 TL’si geri ödemeli 750.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Her bir proje için proje maliyetinin %75’ine kadar destek sağlanır.

Makine ekipman

Yazılım donanım

Personel

Kira Tanıtım ve Belgelendirme 

Başlıklarında destek verilmektedir.

Kobi-Gel

Bu destek dönemsel olarak uygulanmaktadır. Yıl içerisinde iki çağrıya çıkılmaktadır. Çağrılar tematik olmakla birlikte ağırlıklı olarak orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları kapsamaktadır.  Bu kapsamda 700.000 TL’si geri ödemeli 300.000 TL’si hibe olmak üzere toplam 1.000.000 TL destek verilmektedir. Proje başına destek oranı %60’dır. Çağrı kapsamında makine ekipman yeni personel pazarlama ve yazılım giderleri desteklenmektedir.

İş Birliği Güç Birliği

Bu program birden fazla Kobi’nin bir araya gelerek bir konsorsiyum olarak başvurması gereken bir programdır. Sektörel olarak değişmekle birlikte en az 3 en fazla 5 Kobi şartı aranmaktadır. Yine sektörel olarak değişiklik göstermekle birlikte destek miktarı 1.000.000 TL ile 5.000. 000 TL arasında değişmektedir. Firmalar kendi aralarında ortaklık kurarak ortak bir ihtiyaçlarına cevap bulmak amacıyla projeler hazırlamaları gerekmektedir. Ortak laboratuvar ortak üretim tesisi ortak sergi alanı ortak depolar bu kapsamda sunulabilecek projelere örneklik teşkil etmektedir.