Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı

Courses

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 07.04.2016 tarihi itibariyle yayımlanmış ve de yürürlüğe girmiştir. Mali bilançolar toplamı 25 milyonun üzeri veya 50 çalışanlı işletmeler, kişisel veri topluyorsa "Veri Sorumluları Sicili"ne kayıt olmak zorundadır.

 

 Kişisel Veri Toplayan İşletmeler ve KVKK Kapsamı

 

 Başta e-ticaret siteleri, alışveriş firmaları, hastaneler, iş müracaat formu toplayan işletmeler; kanun kapsamına girmektedir. Kişisel verileri toplarken, aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilmelidir.

 

 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve veri sorumluları siciline kayıt olmayan mükellefler, ceza alır. Bu mükellefler, 20 bin ila 1 milyon arası idari para cezasına çarptırılmaktadır. Aynı zamanda, Türk Ceza Kanunu'nun 135. ve 140. madde hükümleri gereğince, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilmektedir.

 

 Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı Hizmetleri

 

 Panama Danışmanlık olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı sunuyoruz. Kişisel verilerin korunması danışmanlığı kapsamında, kişisel verileri kullanılacak kişilerin yasal haklarını koruruz. Ayrıca, işletmelere de yasal mevzuatın uygulanması noktasında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Hizmetlerimizden faydalanmak için, bize hemen ulaşabilirsiniz.

 

 Kişisel Verileri Koruma Kanununun Amacı

 

 Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği ilkesi olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Kanunun hükümleri, kişisel verileri işlenecek gerçek kişiler ile bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan; kesinlikle işlenemez.

 

 Kişisel verileri, belli bir amacın gerçekleşmesi doğrultusunda işleyecek gerçek ve tüzel kişiler; gerekli ilkelere uymak zorundadır. Bu ilkeler, kısaca şöyle özetlenebilir:

 - Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması

 - Doğru ve gerektiğinde güncel olması

 - Açık ve meşru amaçlar için işlenmesi

 - İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve de ölçülü olması

 - İlgili mevzuatta öngörülen ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebilmesi

 

 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hâle getirilebilmesi; sonradan mümkündür. Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektirecek sebeplerin ortadan kalkması hâlinde; bu durum geçerlidir. Kişisel veriler, resen veya ilgili kişinin talebi ile; veri sorumlusu tarafından silinir veya anonim hâle getirilebilir.

 

 Kişisel Verileri Toplanan Bireylerin Hakları Nelerdir?

 

 Kişisel verileri toplanan herkes, kendisiyle ilgili;

 - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir.

 - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edilebilir.

 - Kişisel verilerin işlenme amacı ve verilerin amacı uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenilebilir.

 - Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenilebilir.

 - Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesi istenebilir.

 - Kişisel verilerin tamamen silinmesi veya yok edilmesi talep edilebilir.

 - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme gibi haklara sahip olunmaktadır.

 

 Panama Danışmanlık olarak, kişisel verilerin korunması danışmanlığı alanındaki sunduğumuz hizmetlerimizden; hemen siz de faydalanmaya başlayabilirsiniz.