Ar-ge ve Tasarım Merkezleri

Ar-ge ve Tasarım Merkezleri

Courses

Ar-Ge çalışmaları yürüten ya da yürütmek isteyen bir firma iseniz Ar-Ge ce Tasarım merkezlerinin sağladığı desteklerden mutlaka yararlanmalısınız. Ar-ge merkezi kurmanın sağlayacağı avantajlar aşağıda sıralanmaktadır.

  1. 1-Yürütülen Ar-ge faaliyetleri %100 kurumlar vergisi indirimine tabidir
  2. 2-Bu merkezde görev alan personellerin kazançlarının belli bir kısmı gelir vergisinden muaftır
  3. 3-Sigorta primi desteği: Merkezdeki personellerin sigorta işveren hissesinin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır
  4. 4-Merkezde yürütülen faaliyetler kapsamında düzenlenen tüm kağıtlar damga vergisinden muaftır
  5. 5-Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge faaliyetleri için alınan tüm ekipman Gümrük vergisinden muaftır
  6.  6-Merkez de temel bilimler alanında istihdam edilen personelin maaşının brüt asgari ücret kadar olan kısmı 10 yıl süresince fondan karşılanacaktır