Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları

Courses

Türkiye genelinde 26 Adet kalkınma Ajansı bulunmaktadır. Bu ajanslar yıl içinde farklı dönemler de mali destek programları yayınlamakta ve projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır. Gaziantep Kilis ve Adıyaman’ı kapsayan TRC1 bölgesinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı faaliyet göstermektedir.   Yerel bir çağrı olması sebebiyle Hibe almanın görece daha kolay olduğu bir fondur. Her yıl Ocak ayında mali destek programı çağrısı açılmakta ve  mart sonuna kadar başvuru kabul edilmektedir. Teknik destek programı ise 12 boyunca başvuru kabul edilmektedir.

 Mali destek programı çağrı konuları her yıl değişmekle birlikte bir önceki kalkınma planında TRC1 bölgesinde hangi sektörler önceliklendirilmiş ise o başlıklarda çağrı açılmaktadır. Her bir proje için projenin %50’sini geçmemek koşuluyla 500.000 TL destek sağlanmaktadır.

Teknik destek programı kapsamında firmalara mali bir destek sağlanmamakta eğitim danışmanlık fizibilite gibi alanlarda uzman desteği sağlanmaktadır.