İnsan Kaynakları ve İş Kanunu Danışmanlığı

İnsan Kaynakları ve İş Kanunu Danışmanlığı

Courses
  • İş sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
  • 4857, 5510 ve 6331 sayılı kanunların içeriğine ilişkin bilgiler ve yorumlanması
  • Personel sicil dosyasında olması gereken standart belgeler
  • Ücret bordrosu , kıdem tazminatı vs. hesaplamalar
  • İş sözleşmesi fesih işlemleri ve oluşabilecek sorunlara çözümler
  • Disiplin kurulu yönetmeliğinin hazırlanması
  • Yabancı personel çalıştırma ve izinleri