Mali Süreç Danışmanlığı

Mali Süreç Danışmanlığı

Courses
  • Şirketlerin doğru kararı alabilmesi mali süreçlerini doğru yönetiyor olmasıyla doğru orantılıdır. İster tek kişilik firmanızda isterseniz birden fazla fonksiyonu olan bir işletmenizde, Mali süreçlerdeki raporlamayı doğru okuyamıyor ya da doğru yönetilemiyorsa kronik sorunlarla baş etmek hayli zor olacaktır. PANAMA Danışmanlık olarak ;
  • 213 Sayılı V.U.K ve 6102 Sayılı TTK’ya uygun olarak; işletmelerin bulunduğu sektöre ve iş hacmine yönelik muhasebe sisteminin oluşturulması
  • 3568 Sayılı Kanuna istinaden Resmi Defter ve belgelerin VUK, TTK ve İş Kanunu’na uygunluğunun denetimi ve raporlanması
  • Dış Ticaret Muhasebe hizmetleri
  • Defter kayıt ve belgelerinin kontrolü
  • SGK Mevzuatı ve İş Kanunu’na göre izin, ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması
  • Dönem başı ve dönem sonu itibariyle envanter denetimi
  • Cari Hesap Sisteminin Kurulması, mutabakatlarının sağlanması ve denetlenmesi
  • Stok yönetiminin planlanması, maliyetlendirilmesi ve sürekli denetiminin sağlanması
  • Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnaları danışmanlığı hizmetlerini vermekteyiz.